A Seat 35,5 %-kal csökkentette az üzem környezetre gyakorolt hatását

A Seat 35,5 %-kal csökkentette az üzem környezetre gyakorolt hatását

Az elmúlt hét év alatt a Seat 35.5 %-kal csökkentette az üzem környezetre gyakorolt hatását. A cég tovább erősíti és gyorsítja olyan projektek megvalósítását, amelyek maximálisan kihasználják az erőforrásokat, és minimálisra csökkentik a káros anyagok kibocsátását. E cél érdekében 2017-ben megközelítőleg 9 millió eurót fektettek be a projektekbe.

A társaság az Ecomotiv-gyár indítvány keretein belül, a Seat PQT (gyártás, minőség és csapat) stratégiájában megfogalmazott projekteket valósít meg. Ezeket a termelékenység és a minőség növelésnek érdekében állították rendszerbe a martorelli gyárban és a barcelonai Seat Componentes (Alkatrészek) üzemben. E célkitűzéseken át a Seat eredendően 25 %-kal kívánta csökkenteni a 2011 – 2018 közti időszakban a környezetre gyakorolt hatásokat. Ezt a célkitűzést két évvel ezelőtt sikerült elérni, és most a Seat új célja az, hogy 2025-re 50%-kal csökkentse a környezetre gyakorolt hatásokat.

Az iparág európai átlagával összehasonlítva a Seat egy jármű előállításához megközelítőleg feleannyi energiát és 23 %-kal kevesebb vizet használ, és 65 %-kal kevesebb széndioxidot bocsát ki. Az egyik óriási környezetvédelmi indítvány a Seat al Sol (a Seat a Nap alatt) volt, mellyel a legnagyobb napelemes üzem alakult meg az európai autóiparban. Ez a rendszer összesen 53 000 napelemmel az egyik óriási a világon. A napelemes övezet 276 000 négyzetméter, ami 40 futball pályának felel meg, és 17 millió kWh-t termel minden évben.

Hatékonyabb kémények

A Seat minden évben 11,7 GWh-t takarít meg a víz melegítéséhez felhasznált gáz fogyasztásában. Ez egy új berendezésnek köszönhető, amely visszanyeri az egyik műhely karosszériaszárító kemencéi által kibocsátott energiát. A kemencében felszálló meleg levegő egy vízrendszert melegít, és ezt a vizet később felhasználják az autók karosszéria-festési folyamataiban. Ilyen módon az energia egy tekintélyes hányada újból felhasználhatóvá válik, és ez feleslegessé teszi a víz külön történő melegítését. Mindezek mellett a indítvány minden évben 2 400 tonna széndioxid kibocsátását előzi meg.

Szennyezést csökkentő járda

A martorelli üzem levegőjének javítása céljából a Seat megkezdte a fotokatalitikus járdák kialakítását. A járdát titán-dioxiddal kezelt cemen lapokból formálják ki, mely egyszerre szennyező anyagokkal, fénnyel és oxigénnel érintkezve kémiai reakciót indít be, ami lebontja a levegőben található szennyező elemeket (NOx), és azokat vízben oldódó nitrátokká formálja. Ilyen módon fertőtleníti önmagát és baktériumölő hatása is van. Ezt elsőként a Seat Technikai Centrumában alkalmazzák. A elengedhetetlen 4 000 négyzetméternyi fotokatalitikus járda a szennyezést 40%-kal csökkenti. Később ezeket a szennyezést gátló lapokat rakják ezt követően le a 26 000 négyzetméternyi járdákra is az egész üzemen belül, ami a nitrogén oxidot éves szinten 5.2 tonnával csökkentheti.

A biodiverzitás megőrzése

A Seat támogatta egy botanikus kert létrehozását is a martorelli Can Casas parkban. Ez 80 különféle hazai fafajta ültetését jelentette, mellyel egy védett régió kialakítását is elérték a Hyla Meridionalis béka faj részére. A projekt magába foglalja annak lehetőségét, hogy e specifikus növény- és állatvilágot a parkban a QR kód hozzájárulásával azonosítsák.

Újabb figyelemre méltó indítvány az a kísérleti projekt, amit a Seat Componentes (Alkatrészek) üzemben valósítanak meg. A háztartási sütőolaj jelentette kihívás vette rá a vállalatot a Claki titulussal rendelkező projekt beindítására. A használt háztartási főző- és sütőolaj mert szennyezi a víz körforgását, a környezetet megóvása érdekében, az alkalmazottak egy tartó edényt kaptak, ahol az otthon elhasznált olajat bevihetik a gyári gyüjtőhelyre, és újra cserélve szüntelen ide tudják szállítani az elhasznált olajat.